Vakt-telefon: 901 16 300

lekkasjesok2-2016Lekkasjelytting 

Første uken i november ble det utført en intensiv innsats med lekkasjesøk på vannledningsnettet. Våre driftsoperatører har sammen med innleid konsulent foretatt lekkasjesøk på store deler av ledningsnettet i Narvik og Bjerkvik.

Lekkasjer som blir lokalisert på det kommunale ledningsnettet utbedres ved hjelp av innleid entreprenør. I de tilfeller hvor lekkasjen befinner seg på private stikkledninger, vil abonnenten tilskrives med anmodning om å utbedre lekkasjen.

 

Fakta om lekkasjesøk

Områder som skal gjennomsøkes etter lekkasjer utvelges ut fra vannforbruket nattestid. Ledningsnettet er delt inn i soner som overvåkes ved hjelp av vannmengdemålere. Et høyt vannforbruk nattestid indikerer en eller flere lekkasjer i området.

I de utvalgte områdene utføres først et grovsøk, hvor det plasseres lytteutstyr som står over natten for å fange opp lyd fra lekkasjene. Ut fra resultatene etter grovsøket foretas et mer grundig søk, hvor man snevrer inn søkeområdet, og lytter fra kum til kum med korrelatorer. Dette utstyret lokaliserer hvor på ledningen lekkasjen befinner seg. Videre lyttes det med markmikrofoner på bakken for å få et mer sikkert holdepunkt.

 

lekkasjesok2016