Vakt-telefon: 901 16 300

taraldsvikavloeprenseanlegg

Bakgrunn

I henhold til hovedplan avløp 2011-2020 skal eksisterende renseanlegg i Taraldsvik ombygges for å klare rensekravene.

Omfang

Prosjektets omfang er skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og reguleringsplan.
I forbindelse med skisseprosjekt utarbeidet i mars 2014 ble det konkludert med at eksisterende bygg var i for dårlig stand i henhold til dagens krav og det ble bestemt at nytt bygg skulle bygges. Nytt bygg er planlagt plassert nedenfor dagens renseanlegg. Byggets grunnflate vil bli på ca 375 m2og vil være på to etasjer i tillegg til kjeller. Eksisterende utslippsledninger vil bli benyttet. Rensetrinnet vil bestå av siler.

Fremdrift

Skisse- og forprosjekt er gjennomført i 2014. Reguleringsplan ble vedtatt i Narvik bystyre 27.08.2015. Detaljprosjekteringen er delt opp i to entrepriser; E1-Prosesstekniske installasjoner og E2-Bygg. Oppstart bygging juni 2016, med ferdigstillelse høsten 2017.

Kontraktspartnere

Konsulent: Rambøll AS, Trondheim
Konsulent uavhengig kontroll: Multiconsult, Narvik
Byggeleder: Indira AS. Trond Mikaelsen, mobil 415 50 946
Entreprenør:
E1: Salsnes Filter AS
E2: NCC AS, Narvik.
Anleggsleder: Alf-Einar Eliassen, mobil 995 61 554

Prosjektleder:
Åse Soleng
Tlf: 76 91 37 34
Mob: 957 85 562