Vakt-telefon: 901 16 300

Høydebassengjuli16

 

Arbeidene med å forskjønne området rundt høydebassenget i Skistuaveien begynner å nærme seg avslutning.

Taraldsvik Maskin’s anleggsgartnere har opparbeidet området med plen og beplantning. I tillegg er det satt ned benker og belysning langs en gangvei på tomten.

Nå gjenstår siste finpuss før asfaltering av gangvei. Her vil det også i løpet av sommeren komme opp informasjonsskilt som forteller om drikkevannet i Narvik.