Vakt-telefon: 901 16 300

Lekkasjelytting1,2016

Denne uken er vi ute i Narviks gater og driver med lekkasjelytting.

Vi bruker måleinstrumenter for å finne lekkasjer på vårt ledningsnett.
Dette er et prosjekt som vil gå jevnlig over flere år. Denne gangen har vi med konsulent som viser oss hvordan vi bruker utstyret korrekt for å avdekke hva som er under bakken.