Vakt-telefon: 901 16 300

Djupvikinntaksdam2016  Djupvikhøydebasseng2016

Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsanlegget på Djupvik slik at det kan bestå som et eget godkjent vannverk, i henhold til krav fra Mattilsynet.
Prosjekteringen pågår nå og skal være klar til utlysning i Doffin tidlig i høst med planlagt oppstart for arbeidene høsten 2016
Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 76 91 37 35
Konsulent:
Multiconsult, Region Nord