Vakt-telefon: 901 16 300

vann2016

Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og KS Bedrift inviterte til konkurransen Norges beste drikkevann 2016

 

  • Konkurransen gjennomføres i to klasser og faser:
  • Vannverk med råvann fra overflatevannkilder
  • Vannverk med råvann fra grunnvannskilder.
 
Kåringen fant sted på : Messen Miljø & Teknikk  som arrangeres i Telenor Arena på Fornebu. 
Messen er trolig den eneste i sitt slag som omfatter all lokal infrastruktur.
Vinneren av Norges beste overflatevann 2016: Narvik Vann KF
Vinneren av Norges beste grunnvann 2016: Alta Vannverk