Vakt-telefon: 901 16 300

Bilde Korallveien

Sanering Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12

Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvann- og overvannsledningen i Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12. Total lengde på traseen er ca 600m.
Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns- og overvannsledninger. Den aktuelle traseen er vist på kartutsnittet.
Anleggsarbeidet startet allerede 1. februar, og gravearbeid og asfaltering forventes avsluttet innen 1. september 2016.
Utførende entreprenør er Elvenes Maskin AS.

Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 76 91 37 35
marianne@narvikvann.no

Byggeleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
bjorn@narvikvann.no

Entreprenør:
Elvenes Maskin AS
Prosjektleder: Bente Nymoen
Tlf: 482 07 809
bente.nymoen@taraldsvik.no