Vakt-telefon: 901 16 300

For å oppnå tilfredstillende overvåking av forbruket på vannledningsnettet ble Narvik delt inn i 16 målesoner. Overvåkingen utføres med vannmengdemålere. I 2007-2008 ble det etablert 8 nye vannmålere, samt at 6 av eksisterende målerne ble bygd om. For å få vannsonene til å fungere som planlagt må vannmålere på LKAB tilkobles vårt SD-anlegg.

Omfang:
Det etableres ny vannmåler i Malmvegen, som kobles til vårt driftsovervåkingsanlegg. Eksisterende vannmåler i Havnegata tilkobles også anlegget.

Fremdrift:
Arbeidene forventes utført i løpet av april 2010.

Budsjett:

Kontraktspartnere:
Entreprenør: Ikke kontrahert.

Prosjektleder:
Maria Lagnes
Tlf: 76 94 37 36
Mob: 482 96 779
maria.langnes@narvik.kommune.no