Vakt-telefon: 901 16 300

 

Narvik Vann har inngått kontrakt med Taraldsvik Maskin AS om å utbedre tomten rundt Narvik Høydebasseng. Det vil bli fylt inn masser og opparbeidet plen, enkel beplantning og anlagt en liten gangsti.

På området vil  det også bli satt opp informasjonstavler som forteller om drikkevannet i Narvik.

Anleggsstart og fremdrift
Anleggsarbeidene ble oppstartet mai 2016 og pågå til første del av Juli.

Kontaktpersoner i anleggsperioden:
Prosjektleder
Geir R. Hansen, tlf. 76 91 37 26/90 88 84 74
Narvik Vann KF, Prosjekt
E-post: geir@narvikvann.no

Entreprenør
Taraldsvik Maskin AS
Rune Dehghan, tlf. 48 10 58 16
E-post: rune.dehghan@taraldsvik.no