Vakt-telefon: 901 16 300

ImageGen
I forbindelse med saneringsplan for vann for Narvik vannverk skal eksisterende vannledning under Teknisk rådhus legges om.

Dagens vannledning under byggene skal settes ut av drift og forsyning skal skje via sanert vannledning i Kommuneveien. Tiltaket skal skje ved å trekke nye ledninger inn i de eksisterende.

Trasèen er ca 185m.

Det planlegges oppstart av gravearbeid i løpet av mars 2015 og arbeidet vil være avsluttet i begynnelsen av juli 2015.

Kontraktspartnere:
Konsulent:
Sweco Norge AS
Entreprenør: Elvenes Maskin AS
Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 76 91 37 35
Mob: 908 23 682
marianne@narvikvar.no

Byggeleder:
Tore Birkeland
Tlf: 76 91 37 38
tore@narvikvar.no