Vakt-telefon: 901 16 300

Nytt UV-anlegg

Omfang:
Dagens UV – anlegg består i dag av syv UV – aggregater med tilhørende styreskap, som alle er plassert i etasjen over UV – aggregatene. Kapasiteten pr aggregat er ca. 30 l/s.
Nytt anlegg er nødvendig grunnet manglende UV-sensorer, som i dag er påbudt. Plasseringen av dagens styreskap utgjør også en brannfare. Dagens UV – aggregater erstattes av tre nye aggregater med minimums kapasitet på 90 l/s pr. aggregat.

Fremdrift:
Februar 2010 til mai 2010

Budsjett:
2,7 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Cowi AS, Fredrikstad og Narvik

Entreprenører:
Pumpeteknikk Nord AS

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf. 76 91 37 32
Mob: 904 79 810
Bjørn.sørensen@narvik.kommune.no