Vakt-telefon: 901 16 300

Taraldsvik renseanlegg er et silanlegg som har vært i funksjon i en del år. Anlegget har utslippstillatelse til en tilknytning på inntil 15 000 pe. Narvik VAR KFs overslag på antall personer som er tilknyttet utslippet fra Narvikhalvøya er på 11 511 pe.

Omfang:
I hht til gitt utslippstillatelse skal Narvik VAR KF sørge for regelmessig overvåkning av resipienten for å dokumentere at den kvalifiseres som mindre følsom.

Fremdrift:
Resipientundersøkelse planlegges oppstartet mars 2009. Rapport skal oversendes Fylkesmannen innen 01.03.2010.

Budsjett:
300 000 kr

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Ikke kontrahert.

Prosjektleder:
Maria Langnes
Tlf: 76 91 37 36
Mob: 482 96 779
maria.langnes@narvik.kommune.no