Vakt-telefon: 901 16 300

ImageGenI henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Bjerkvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp.

Fremdrift
Saneringsplanen for Bjerkvik ble ferdigstilt november 2015.

Planen tar for seg saneringsbehovet for ledningsnettet i Bjerkvik og vil sammen med saneringsplaner for Narvik og Ankenes danne grunnlag for hvilke prosjekter som blir prioritert i de kommende årene.

Kontraktspartner:
Konsulent:
SWECO Norge AS
Prosjektleder:
Geir R. Hansen
Tlf: 76 91 37 26
Mob: 90 88 84 74
geir@narvikvar.no