Vakt-telefon: 901 16 300

ImageGen

Sanering VA-Fagernes. Arbeidet består av sanering eksisterende ledningsnett og kummer i tre traseer.

I forbindelse med arbeidene så vil valgt entreprenør orientere abonnenter og andre berørte parter nærmere om den aktiviteten som skal foregå. Det vil i perioder bli redusert fremkommelighet.

Trase 1 (markert med blått i tegning):
Fra Moslings vei 30 og ned hele Markveien, ca 150 meter.

Trase 2 (markert med orange i tegning):
Fra Beisfjordveien 7 til veikryss ved Fagernes skole, ca 300 meter.

Trase 3 (markert med rødt i tegning):
Fra Beisfjordveien 9 og til Fagernesveien 139, ca 120 meter.

Fremdrift:
Trase 1: Mai-juni 2015. Byggestart i Moslings vei blir ikke før Tverrbakken er fri for is og snø.
Trase 2: Februar-juni 2015
Trase 3: Mai-juli 2015

Asfaltarbeider alle traseer planlagt utført august/september 2015.

Kontraktspartnere:
Prosjekterende:
Sweco Norge AS
Entreprenør: A. Markussen AS

Prosjektleder
Bjørn Sørensen
Tlf: 769 13 732
bjorn@narvikvar.no

Byggeleder
Tore Birkeland
Tlf: 769 13 738
tore@narvikvar.no