Vakt-telefon: 901 16 300

felleskummer

I krysset Tårnveien/Brugata er det sanert vann- og avløpskummer. Oppstart 7. desember og ferdigstillelse desember 2015.

Prosjektleder:
Tore Birkeland
mobil: 906 51 564

Utførende:
Kristian Kristiansen AS