Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR KF startet mandag 2. februar opp med sanering av vann- og avløpsledninger gjennom E6-Rombaksveien ved kirkegården i Narvik.

Strekningen gjennom E6 skal gjøres ved hjelp av boring, og totalt skal det skiftes ut 80 m vannledning og 50 m avløpsledning.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 12.

Omfang:
Ca 80 meter vannledning og 50 meter avløpsledning.

Fremdrift:
Prosjektet har oppstart i uke 5, og forventet byggetid er 8 uker.

Budsjett:
2,55 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Cowi AS

Entreprenører:
Elvenes Transport og Maskin AS.
Boringen skal gjøres av firmaet Styrud Boreal.

Prosjektleder:
Siril Sneve
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 902 49 115
siril.sneve@narvik.kommune.no