Vakt-telefon: 901 16 300
Vannforsyningen til Narvik by, Ankenes og Håkvik kommer fra Narvik vannverk som forsynes fra Forsnesvatnet som igjen er forbundet til Isvatnet via tunnel. Fra et ventilhus i Mørkholla (Vassheim) går vannet ned til vannverket via turbinledningen til Taraldsvikfossen minikraftverk.

I Bystyret ble det i 2013 vedtatt å etableres en ny reservevannsledning fra Narvik vannverk og opp til ventilhuset i Mørkholla (Vassheim). Dette for å kunne sikre og opprettholde vannforsyningen til vannverket ved uforutsette hendelser eller ved vedlikehold på turbinledning.

Reservevannsledningen får en total lengde på ca 2070m hvorav ca 1700m utføres som tradisjonell grøft med spregning/graving ned til frostfri dypde og 355m utføres som styrt boring (tunnel). Ledningen som legges har diameter Ø 250mm. Terrenget er bratt, og med en høydeforskjell på ca 400 m er dette en utfordrende jobb. Arbeidet ble påstartet høsten 2015 og forventes ferdigstilt med tilbakeføring av overflater i 2019.

Utførende entreprenør er Thore Magnussen & Sønn AS fra Bøstad i Lofoten.

Kontraktspartnere:

Prosjekterende:
Cowi AS

Entreprenør:
Thore Magnussen & Sønn AS
v/kontaktperson Ørjan Magnussen, mob: 900 86 499

Byggeleder:
Bjørn Sørensen
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvann.no

Prosjektleder:
Thomas Brændvik
Mob: 412 19 416
thomas@narvikvann.no