Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR KF har etablert et driftskontrollanlegg for sine VA-anlegg. Anlegget består av utestasjoner og driftssentral plassert i eget rom i teknisk rådhus. Per i dag har Narvik VAR KF rammeavtale for arbeider og levering av driftsovervåkingsutstyr. Rammeavtalen går ut i 2010.

Omfang:
Det utarbeides tilbudsgrunnlag for rammeavtale for driftsovervåking som skal danne grunnlag for ny rammeavtale.

Fremdrift:
Utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget skal være ferdig i løpet av april 2010.

Budsjett:
kr. 160 000,-.

Kontraktspartnere:
Konsulenter: iNOR AS, Tromsø

Prosjektleder:
Maria Langnes
Tlf. 76 91 37 36
Mob: 482 96 779
maria.langnes@narvik.kommune.no