Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR skal skifte ut vannledningen i Kongens gate/E6, eksisterende vannledning er fra 1958 og har hatt en del brudd

Omfang:
Vannledningen skal skiftes fra krysset i Brannbakken til krysset i Tøttaveien ved storsenteret. I første del av traseen, fra krysset Kongens gate/Brannbakken til Kongens gate 62 skal det graves grøft og vannledningen med tilhørende kummer samt påkoblinger skal skiftes ut. Resten av vannledningen fra Kongens gate 62 og opp til krysset Kongens gate/Tøttaveien skal vannledningen utblokkes. Dette innebærer at man graver en grøft i hver ende og trekker nytt rør gjennom eksisterende rør. Denne løsningen blir brukt for å spare tid og for å skåne berørte parter i annleggsperioden.

Fremdrift:
Klargjøring av arbeidet starter 2.mai og gravearbeidet starter 7.mai. Gravearbeidet forventes avsluttet i løpet av juni.

Kontaktpartnere:
Konsulent: SWECO Norge AS
Entreprenør: Elvenes Transport & Maskin AS

Byggeleder:
Emely Endresen
Tlf: 76 96 37 38
Mob: 902 48 325
emely@narvikvar.no

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 96 37 32
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvar.no