Vakt-telefon: 901 16 300

Tunneler – tetting av betongpropper

Prosjektet består av tetting av lekkasjer i betongpropper i overføringstunnelene til Forsnesvatn og Mørkholla. Proppen i Mørkholla ble bygget i 1954 og proppen ved forsnesvatn ble bygget i 1974, og de har et vanntrykk på henholdsvis 30 og 42 meter vannsøyle.

Omfang:

Fremdrift:
Oppstart 03.08.09.

Budsjett:
1,4 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:

Entreprenører:
Multibetong AS

Prosjektleder:
Siril Sneve
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 902 49 115
siril.sneve@narvik.kommune.no