Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR har nå ferdigstilt prosjektet med sanering av vann og avløp i Ursins vei. Det må påregnes noe anleggsarbeid sommeren 2015 da asfaltering gjenstår.

Omfang:
Det har blitt utskiftet og separert ca 130m i ibsensvei og ca 120m i Ursinsvei med vann-, spillvann- og overvannsledninger.

Fremdrift:
Gravearbeidene startet 24.03.13, og ble ferdigstilt november 2014.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Hinnsten AS

Entreprenør:
A. Markussen AS

Prosjektleder:
Astri M. Høiem
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 92 09 59 79
E-post: astri@narvikvar.no