Vakt-telefon: 901 16 300

Eksisterende hovedplan for vann 2007-2010 skal revideres. En hovedplan er kommunens og foretakets overordnede plan for vannforsyningen. Den danner grunnlag for kommunens og foretakets årsbudsjettering og økonomiplan. Hovedplanen skal angi hvordan kommunen og foretaket som ansvarlig for den kommunale vannforsyningen, skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og forskrifter.

Omfang:

Fremdrift:
Planutkast ferdig våren 2010.

Budsjett:
Kr. 470 000.

Kontraktspartner:
Konsulent: Asplan Viak AS

Prosjektleder:
Åse Soleng
Tlf. 76 91 37 34
Mob: 957 85 562
ase.soleng@narvik.kommune.no