Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR KF skal fornye fra ca 350 m av eksisterende vannledninger, og ca 480 meter av eksisterende felles avløpsanlegg i Brattbakken, krysning av Dronningens gate og opp til Håreks gate, deler av Håreks gate og opp til de øverste boligene i Hamarøybakken.

Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns- og overvannsledninger, med dimensjoner fra Ø160 – Ø400. Eksisterende vannledninger erstattes med nye DN150 og DN200 vannledninger i duktil støpejern.

Framdrift:
Saneringen startet i oktober 2013 og er planlagt ferdig sommer 2014. Det må påregnes noe anleggsarbeid sommeren 2015 da asfaltering gjenstår.

Budsjett:
11 mill. kr

Kontraktspartnere:
Konsulent:
Hinnstein AS

Entreprenør:
Elvenes Maskin AS

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 92 09 59 79
bjorn@narvikvar.no