Vakt-telefon: 901 16 300

I hht gjeldende utslippstillatelse for Håkvik skal det utarbeides en tiltaksplan for Håkvik avløpsrenseanlegg. Tiltaksplanen skal danne grunnlag for ny revidert hovedplan “Vannmiljø for Håkvik”, som skal være på plass innen 2011.

Håkvik avløpsrenseanlegg er et biologisk/ kjemisk renseanlegg hvor det kjemiske rensetrinnet er satt ut av drift. Anlegget er dimensjonert for 1000 pe, og er belastet med 800 pe.

Omfang:

Fremdrift:
Prosjektet ble påbegynt i uke 50 2008, og er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 7 2009.
Tiltaksplan oversendt myndighet, Narvik kommune Areal og byggesak i april 2009.

Budsjett:
155 000 kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
Sweco Norge AS

Entreprenører:

Prosjektleder:
Siril Sneve
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 902 49 115
Siril.sneve@narvik.kommune.no