Vakt-telefon: 901 16 300

I ht. hovedplan for vannmiljø (avløp) skal det etableres to kommunale slamavskillere på Fagerjord.

Omfang:
Det skal etableres to slamavskillere på eksisterende private fellesanlegg fra boligene i Storelvvegen og Fagerjordvegen.

Fremdrift:
2010/2011.

Budsjett:
1,170 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Barlindhaug Consult AS

Prosjektleder:
Åse Soleng
Tlf: 76 91 37 34
Mob: 95 78 55 62
ase.soleng@narvik.kommune.no