Vakt-telefon: 901 16 300

Det er igangsatt skisseprosjekt på Emmenes for å finne tiltak som kan hjelpe med å fjerne fremmedvann fra fellesledningene inn til pumpestasjonen.

Skisseprosjektet skal ta for seg mulige tiltak som kan begrense fremmedvannet som kommer inn på fellesledningene. De områdene som det konsentreres rundt er Blåbærveien, Emmenesveien og Helleveien. Det vil også ses på om selvfallsledningen langs sjøkanten må utbedres.

Når foreslåtte tiltak er godkjent vil disse bli detaljplanlagt. Samtidig blir det detaljplanlagt sanering av Korallveien, Skjellveien 2-12 og Algeveien.

Fremdrift:
Prosjektet ble påbegynt uke 39 og er forventet ferdig planlagt i uke 17-2015.

Kontraktspartnere:
Sweco Norge AS

Prosjektleder:
Astri M. Høiem
Tlf: 76 91 37 15
Mob: 920 95 979
astri@narvikvar.no