Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR KF fornyer ca 310m med vannledning, og ca 220 m fellesledninger i Hagebakken og Dronningens gt 8 – 18.

Det må påregnes noe anleggsarbeid sommeren 2015 da vegoppbygging og asfaltering gjenstår.

Felles avløpsledninger skal erstattes med separate spillvanns- og overvannsladninger, med dimensjoner fra Ø 160 – Ø 200. Eksisterende vannledninger erstattes med nye DN 150 – 250 vannledninger i duktilt støpejern.

Fremdrift:
Saneringen startet i august og er planlagt ferdig i desember 2014.11.21

Kontraktspartnere:
Konsulent:
Hinnstein AS

Entreprenør:
Elvenes Maskin AS

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvar.no