Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR skal oppgradere kommunikasjonssystemet i Bjerkvik. Dette vil gi bedre styring av våre anlegg innenfor vann og avløp.

Omfang:
Ny radio-linje mellom Bjerkvik, Dalberg og Elvemo. Samband mellom Narvik og Bjerkvik vil etter omlegging gå på fastlinje mot dagens radiolinje.

Fremdrift:
Oppstart uke 17, forventet byggetid er ca. 3 uker.

Budsjett:
300 000 kr.

Kontraktspartnere:
Entreprenør:
Normatic AS.

Prosjektleder:
Bård Pedersen
Tlf: 76 91 37 26
Mob: 959 27 220