Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik VAR KF skal ferdigstille avløpsutbyggingen fra 1996 og bygge ei ny avløpsledning ved Fjøsnes i Beisfjord.

Omfang:
Det skal etableres ny avløpsledning i gammel veg på Fjøsnes i Beisfjord. Avløpsledning ca. 320 m mot osen. Kryssing av FV751 v/Fjøsnes – gjennomføres med graving.

Fremdrift:
Arbeidet har en planlagt oppstart våren 2009, og vil være avsluttet sommeren 2009.

Budsjett:
1,9 mill. kr.

Kontraktspartnere:
Konsulenter:
COWI AS

Entreprenører:
JV Maskin AS.

Prosjektleder:
Maria Langnes
Tlf. 76 91 37 36
Mob: 482 96 779
maria.langnes@narvik.kommune.no