Vakt-telefon: 901 16 300

Bilde Reinveien

Reinveien

Narvik Vann KF skal sanere vannledning og separere fellesledningen til spillvann- og overvannsledning i Beverveien og Reinveien 1-26. Fra svingen nedenfor Reinveien legges det en ny overvannsledning til Fosseveien og langs stien til Gaupeveien. Total lengde på traseen er ca 890m. Av disse er det 550m med 3 stk rør i grøft og 345m med 1 stk rør i grøft.

Prosjektet er planlagt med oppstart i august 2016.

Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 76 91 37 35
marianne@narvikvann.no
Byggeleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
bjorn@narvikvann.no
Entreprenør:
Thore Magnussen & Sønn AS
Kontaktperson: Marius Lindgaard
Tlf: 97 56 06 65