Vakt-telefon: 901 16 300

Bjerkvik vannverk, ny kilde

Narvik bystyre fattet vedtak vedr. valg av kilde for Bjerkvik vannverk 18.12.08. Grunnvann fra grusavsetninger i området ved Vassdalselvas delta i Hartvikvatn ble valgt som ny kilde. I forprosjektet ble fem alternative kilder vurdert: A. Elvevann fra Vassdalselva B....