Vakt-telefon: 901 16 300

Saneringsplan VA Narvik

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for ledningsnettet i Narvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp. Gjennom arbeidet med planen vil saneringsbehovet for ledningsnettet på Narvik-halvøya, Ankens og...

Bjerkvik vannverk, ny kilde

Narvik bystyre fattet vedtak vedr. valg av kilde for Bjerkvik vannverk 18.12.08. Grunnvann fra grusavsetninger i området ved Vassdalselvas delta i Hartvikvatn ble valgt som ny kilde. I forprosjektet ble fem alternative kilder vurdert: A. Elvevann fra Vassdalselva B....