Vakt-telefon: 901 16 300

Vannavstegning onsdag 20. juni på Ankenes

Vi arbeider på vannledningen og må stenge vannet fra klokken 08.00 til klokken 11.00. Adresser som vil bli berørte er Garnveien 4, 6, 8, 10, Hallarbakken 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Risnakken 4, 6, 8 og Ankenesveien 197, 199, 201. Vi anbefaler at dere...

Sanering VL Fosseveien – status

Arbeidet med utskiftning av vannledninger i Fosseveien er godt i gang. Entreprenøren forventes å være ferdig til slutten av sommeren. Under anleggsperioden kan det være midlertidig økt trafikk i tilstøtende gater, problemer med parkering og noe økt støvplager. Både...

Sanering VA Ankenesveien – Status

Arbeidet med legging av hovedledninger i Ankenesveien forventes å være ferdig innen utgangen av mai. Etter dette vil det pågå noe arbeider med private stikkledninger, samt gjenoppbygging av vegen. Asfaltarbeidet er planlagt i midten av august da veien har fått satt...

Verdens vanndag 2018

Verdens Vanndag ble også i år markert på Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg. 10 klasser fra 5. klassetrinn kom på besøk for å se hvordan vi lager ett av Norges beste drikkevann. Etter litt kort informasjon fikk barna omvisning og forklaring inne på selve anlegget....