Vakt-telefon: 901 16 300

Bjerkvik vannverk, ny grunnvannskilde

Etter en lengre prosess med undersøkelser, konsesjonstildeling, kapasitetstesting, prøvepumping, reguleringsplanarbeid og detaljprosjektering var det klart for oppstart bygging av nytt vannverk forsynt fra grunnvannskilde sommeren 2016. Byggingen av vannverket pågikk...

Saneringsplan VA Narvik

I løpet av 2017 har Norconsult, på oppdrag fra Narvik Vann, utarbeidet en samlet saneringsplan for vann og avløp i Narvik og på Ankenes. Saneringsplanen belyser behovet for fornying av ledningsnettet basert på tilstand, drifts- og miljømessige forhold samt hensynet...