Vakt-telefon: 901 16 300

Vi må stenge vannet fra klokken 08.00 – 09.00 for å få utført arbeid i en kum.

De berørte er alle beboere i Marihandstien, Skogstjernebakken, Reinroseveien og Blåklokkeveien.

Alle skal ha fått eget varsel.

Ta kontakt med rørleggervakta for spørsmål 901 16 300.