Vakt-telefon: 901 16 300

I disse dager sendes det ut skjema for avlesning av vannmåler i Narvik kommune. For første gang i år vil vi sende SMS til de som vi finner mobiltelefonnummer på. Denne meldingen skal svares på med målerstand (kun tall). Når du leser av standen, ikke ta med røde tall eller tall bak komma. Du vil motta kvittering på SMS for avlest målerstand.

Her er eksempel på hvordan det skal svares på meldingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottar du avlesningskort i posten er det et felt her man kan skrive inn mobilnummer for å få SMS neste gang. 

Ta kontakt på telefon 90 62 95 57 om du har spørsmål.