Vakt-telefon: 901 16 300

 

 

 

 

 

Ledningene er grått støpejern fra 1963 og er et prioritert ledningsstrekk i saneringsplanen grunnet flere brudd på ledningene.

Det skal saneres ca 850 meter med to ledninger i grøfta og de tilhørende ventiler og kummer.

Oppstart er ved Taraldsvikelva og avsluttes ved høydebassenget i Skistua, se vedlagt kart.

Fremdrift

Detaljprosjektering ferdigstilles i september 2017 og planlagt byggestart er kvartal 1-2018.

Kontraktspartnere

Konsulent, HR Prosjekt AS

 Prosjektleder

Astri M. Høiem, Narvik Vann KF, astri@narvikvann.no