Vakt-telefon: 901 16 300

Bygget skal være ferdig og renseprosessen settes i gang i løpet av juni måned. Arbeider utendørs vil pågå i sommer.

Fasaden kommer mer og mer frem

Arbeider med elektrisitet og ventilasjon pågår for fullt