Vakt-telefon: 901 16 300

I 2017 tømmes nordsiden av Narvik. Det vil si alle tanker i Narvik og nord for Narvik.

Tømmefirma i år er Stoklands Bilruter. De har planlagt oppstart i uke 26 (26.06), med start Herjangen. Minimum 2 uker før tømming vil du få beskjed om å klargjøre og merke tanken slik at den er lett å finne og at veien er ryddet. Gjør klar tanken innen 26.06.17.

I uke 26 tømmer de eiendommer med gårdsnummer 3 -16

I uke 27 tømmer de eiendommer med gnr. 17-27

I uke 28 tømmer de eiendommer med gnr. 28-108

Har du tank som ikke står på våre lister, må du ta kontakt slik at den blir forsvarlig tømt.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming. Nedgravde kumlokk kan kreves gravd opp og erstattet med lokk som til enhver tid er over bakkenivå. Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes. Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret, og abonnenten skal sørge for å merke med stikke, fjerne vegetasjon, jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.