Vakt-telefon: 901 16 300
Reservevann
For å opprettholde vannforsyningen ved vedlikehold av turbinledningen, eller ved uforutsette hendelser skal det etableres en reservevannledning fra Narvik vannverk og opp til Mørkholla.

Ledningen med diameter Ø 250 mm skal graves /sprenges ned og lengden på ledningen blir ca 2000 m. Terrenget er bratt, og med en høydeforskjell på ca 400 m blir dette en utfordrende jobb. Skogrydding er startet. Arbeidet er beregnet utført over to sesonger og forventes ferdig i oktober 2016.
Utførende entreprenør er Thore Magnussen & Sønn AS fra Bøstad i Lofoten.

Kontraktspartnere:
Prosjekterende: Cowi AS

Entreprenør: Thore Magnussen & Sønn AS
v/kontaktperson Marius Lindgaard, mob: 975 60 665

Byggeleder: Sweco

Prosjektleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
Mob: 904 79 810
bjorn@narvikvar.no