Vakt-telefon: 901 16 300

ImageGen

Narvik bystyre fattet vedtak vedr. valg av kilde for Bjerkvik vannverk 18.12.08. Grunnvann fra grusavsetninger i området ved Vassdalselvas delta i Hartvikvatn ble valgt som ny kilde.

I forprosjektet ble fem alternative kilder vurdert:

  • A. Elvevann fra Vassdalselva
  • B. Grunnvann ved Vassdalselva
  • C. Overflatevann fra Hartvikvatn
  • D. Grunnvann ved Roftas
  • E. Overflatevann fra Læigasvatn

Kildevalg Bjerkvik vannverk – Forprosjekt – Alternativsvurdering

Våren 2009 ble det foretatt forundersøkelser i området ved Vassdalselvas delta i Hartvikvatnet. Undersøkelsene besto av georadarmålinger, sonderboringer, nedsetting og testpumping av undersøkelsesbrønner for kapasitetsvurdering og prøvetaking av grunnvann og sedimenter. De utførte undersøkelser viste gode muligheter for uttak av de aktuelle mengder og kvaliteten var god.

Resultatet fra ett års prøvepumping som ble gjennomført fra august 2014 til september 2015, viser at kvaliteten på vannet er veldig god og tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til godkjent drikkevann. I tillegg er det tilstrekkelig mengde vann som kan taes ut. Permanent kilde vil bli etablert. Nødvendlige tillatelser fra grunneier foreligger.

Omfang: Reguleringsplan og detaljprosjektering.

Fremdrift:
Nødvendige tillatelser fra grunneiere er innhentet. Konsesjon ble gitt i 2013. Prøvepumping gjennomført 2014 – 2015. Oppstart reguleringsplan august 2015. Detaljprosjektering er startet og forventes ferdig vinter 2016. Oppstart bygging er planlagt sommer 2016 med ferdigstillelse sommeren 2017.

Budsjett:

Kontraktspartnere:
Konsulent: Asplan Viak AS, Trondheim
Byggeleder: Sweco AS, Narvik
Entreprenører:
Prosjektleder:

Åse Soleng
Tlf. 76 91 37 34
Mob. 957 85 562
aase@narvikvar.no