Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Verdens vanndag 2018

Verdens Vanndag ble også i år markert på Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg. 10 klasser fra 5. klassetrinn kom på besøk for å se hvordan vi lager ett av Norges beste drikkevann. Etter litt kort informasjon fikk barna omvisning og forklaring inne på selve anlegget....

les mer

Verdens vanndag 22. mars 2018

Verdens vanndag markeres over hele verden, som en offisiell FN-dag. Temaet i 2018 er "Nature for water" som på norsk er "Svaret er i naturen". Måler er å sette søkelys på hvordan naturbaserte løsninger kan brukes for å takle ulike vannutfordringer som tørke, flom og...

les mer

Narvik Vann skal legge nye vannledninger i Fosseveien

Narvik Vann KF skal legge nye vannledninger i Fosseveien. Fra svingen ved gamle Arilds til toppen av sti ved Taralsvikelva. Det skal også byttes ut en avløpskum og ca 20 m vannledning i krysset ned Gaupeveien. Den aktuelle traséen er vist på kartutsnittet....

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.