Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les mer om oss

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

her
besøk oss på facebook

Vår facebookprofil

Priser og gebyrer

Priser & gebyr

Vakt-telefon

901 16 300

Dokumenter til nedlasting

Dokumenter til nedlasting

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

kontakt oss

Verdens vanndag 22. mars 2017

FN’s fokus på årets vanndag er avløpsvann.  I målsettingen til FN, om en bærekraftig utvikling, er det viktig å sette søkelyset på avløpsvann. I naturen er det en symbiose mellom rent vann og avløpsvann – og hva med å se på avløpsvann som en ressurs, som... les mer

Pågående gravearbeider i Taraldsvik

Arbeidene med å sanere VA-ledninger i Taraldsvik pågår for fullt. Det jobbes samtidig med to traseer, i g/s-veg langs E6 samt fra Elveparken ved Taraldsvikelva og opp til Jørg Berges vei. I forbindelse med sistnevnte vil det i en periode fremover bli redusert... les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert i 2015

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.

les mer