Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les mer om oss

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

her
besøk oss på facebook

Vår facebookprofil

Priser og gebyrer

Priser & gebyr

Vakt-telefon

901 16 300

Dokumenter til nedlasting

Dokumenter til nedlasting

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

kontakt oss

Tilbudskonkurranse planoppdrag «Fagerjord vannverk»

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse om planoppdrag «Fagerjord vannverk». Oppdraget omhandler oppgradering vannbehandling og ledningsnett. Doffin referanse: 2016-337152. Tilbudsfrist er satt til 08.09.16 kl. 14.00. Prosjektleder: Åse Soleng,... les mer

Høydebassenget blir flott

  Arbeidene med å forskjønne området rundt høydebassenget i Skistuaveien begynner å nærme seg avslutning. Taraldsvik Maskin’s anleggsgartnere har opparbeidet området med plen og beplantning. I tillegg er det satt ned benker og belysning langs en gangvei på... les mer

Omlegging av tursti, Taraldsvik – Ornesvika

I forbindelse med bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Taraldsvik vil turstien mellom Taraldsvik og Ornsevika bli midlertidig omlagt i byggeperioden fra juli 2016 til juli 2017. Det vil bli skiltet i begge endene av omlagt tursti. Ny tursti vil bli etablert mot... les mer

Lekkasjelytting

Denne uken er vi ute i Narviks gater og driver med lekkasjelytting. Vi bruker måleinstrumenter for å finne lekkasjer på vårt ledningsnett. Dette er et prosjekt som vil gå jevnlig over flere år. Denne gangen har vi med konsulent som viser oss hvordan vi bruker utstyret... les mer

Djupvik vannbehandlingsanlegg

   Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsanlegget på Djupvik slik at det kan bestå som et eget godkjent vannverk, i henhold til krav fra Mattilsynet. Prosjekteringen pågår nå og skal være klar til utlysning i Doffin tidlig i høst med planlagt oppstart for... les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert i 2015

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.

les mer